psycholog, psychoterapeuta

W kontakcie ze mną możesz liczyć na indywidualne podejście, głęboki szacunek oraz dyskrecję.

 

Prowadzę psychoterapię indywidualną krótko i długoterminową osób dorosłych cierpiących z powodu:

 • trudności emocjonalnych
 • stanów lękowych
 • niskiej samooceny
 • depresji i wahań nastrojów
 • problemów z kontrolowaniem złości
 • problemów z komunikowaniem się i trudnościami w relacjach
 • konfliktów z ważnymi i bliskimi osobami
 • braku satysfakcji w związku
 • problemów wynikających z nadużywani alkoholu przez rodziców (DDA)
 • oraz psychoterapię ukierunkowaną na rozwiązanie problemów osobistych osób uzależnionych o dłuższej trzeźwości.

 

Terapię par doświadczających:

 • konfliktów zagrażających trwałości związku

 

Diagnozę i leczenie uzależnień od:

 • alkoholu
 • nałogów behawioralnych

 

Prowadzę warsztaty i zajęcia indywidualne:

 • umiejętności skutecznego radzenia sobie ze stresem i zapobiegania nawrotom depresji
 • indywidualnymi treningami uważności

 

Przez wiele lat byłam nauczycielem akademickim m. in. w Instytucie Psychologii, Instytucie Stosowanych Nauk Społecznych UW, Uniwersytecie SWPS, w Instytucie Psychiatrii i Neurologii. Prowadziłam zajęcia z zakresu teorii psychoterapii, umiejętności terapeutycznych, relacji terapeutycznej, komunikacji interpersonalnej oraz teorii osobowości. To doświadczenie pozwala mi oprzeć pomoc psychologiczną na podejściu zintegrowanym, umożliwiającym wykorzystanie różnych szkół psychoterapeutycznych (m. in. podejścia psychodynamicznego, behawioralno-poznawczego, egzystencjonalnego, Gestalt i innych) oraz stosowanie różnych metod terapeutycznych, wypracowanych w ramach tych podejść, które znalazły potwierdzenie w badaniach naukowych i doświadczeniu klinicznym.

 

Mam również bogate doświadczenie w prowadzeniu szkoleń, warsztatów i grup pracujących nad nad rozwojem kompetencjami miękkimi, w tym asertywnością, radzeniem sobie ze stresem i rozwiązywaniem problemów osobistych. Prowadziłam wiele zajęć na zlecenie korporacji, instytucji prywatnych i państwowych. W latach 80-tych kierowałam Ośrodkiem Psychoterapii przy Instytucie Psychologii UW. W późniejszym okresie byłam jedną ze współzałożycielek Centrum Psychoterapii przy Uniwersytecie SWPS, gdzie prowadziłam zajęcia stażowe z zakresu umiejętności terapeutycznych. Napisałam wiele artykułów naukowych, dotyczących różnych aspektów psychoterapii oraz mechanizmów zachowania agresywnego. Niektóre z nich stały się lekturą obowiązkową dla studentów psychologii UW.

 

Poza pracą zawodową interesuję się filmem, literaturą faktu i literaturą piękną, nauką języków obcych, a moją pasją jest jazda na nartach.

Jestem członkiem PTP.

 

Serdecznie zapraszam do kontaktu.