Psycholog, psychoterapeuta, mediator rodzinny

 

Pracuję z osobami dorosłymi i parami. Kryzys to główna okoliczność naszych spotkań. Sytuacja, w której moi pacjenci nie radzą już sobie. Z samymi sobą, z innymi, z różnymi wyzwaniami. Pomagam im zrozumieć, co i dlaczego dzieje się aktualnie w ich życiu. Towarzyszę im w drodze ku zmianie. Każdy z moich pacjentów to inna historia. Nie rzadko sięgająca trudnego dzieciństwa. Często bardzo pozakręcana. Lubię pracować z osobami po przejściach, starającymi się składać życie na nowo, które szukają sensu i nadziei.

Oferuję pomoc w formie terapii indywidualnej dla osób dorosłych głównie w sytuacji:

  • depresji,
  • problemów natury lękowej,
  • braku radzenia sobie z nadmiarową złością, poczuciem winy, wstydu, zaniżonym poczuciem własnej wartości, bezradnością,
  • doświadczania pustki, straty.

 

Pracuję terapeutycznie z parami w sytuacji:

  • trudności we wzajemnym zrozumieniu, wyrażaniu uczuć, potrzeb,
  • częstych kłótni i krzywdzenia siebie nawzajem.