psycholog kliniczny, socjoterapeuta

Jestem psychologiem klinicznym i socjoterapeutą. Mam duże doświadczenie zawodowe. Pracuję z dziećmi z trudnościami emocjonalnymi, lękami, niskim poczuciem własnej wartości, zachowaniami buntowniczymi, agresją i autoagresją, trudnościami w nawiązywaniu kontaktów z rówieśnikami, nie potrafiącymi dostosować się do ogólnie przyjętych norm, doświadczającymi sytuacji kryzysowych. Prowadzę trening umiejętności społecznych i terapię dla dzieci z Zespołem Aspergera. Doradzam rodzicom w trudnościach wychowawczych, razem z nimi tworzę plan działania, aby mogli wspierać swoje dziecko w pełnym wykorzystaniu jego potencjalnych możliwości. Diagnozuję dzieci przy pomocy testów psychologicznych. W mojej pracy w pierwszej kolejności określam źródło problemu, aby móc dopasować odpowiednią terapię. Każde dziecko jest unikatową osobowością i wymaga właściwego dla niego sposobu niesienia pomocy. Praca jest dla mnie źródłem ogromnej satysfakcji i ciągłego pozytywnego zaskoczenia wrażliwością, pomysłowością i wyobraźnią dzieci. Wspaniale jest widzieć jak rośnie samodzielność dziecka, a rodzice odkrywają co jest przyczyną jego kłopotów i trudnego zachowania.


Doświadczenie zawodowe zdobywałam pracując w placówkach wychowawczych, Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii, szkole podstawowej z klasami integracyjnymi, poradni psychologicznej. Swoje kompetencje rozwijałam uczestnicząc w kursach, szkoleniach, warsztatach i konferencjach z zakresu psychologii i psychoterapii.