psycholog, psychoanalityk jungowski, specjalista psychoterapii traumy i interwencji kryzysowej

Praktykę kliniczną rozpocząłem w 2006 roku, zaraz po ukończeniu psychologii. Skończyłem kilka kursów psychoterapii, szkolenia z terapii traumy i dwustopniowe studia podyplomowe z psychologii kryzysu i interwencji kryzysowej. Przeszedłem całościowe szkolenie z analizy jungowskiej i jestem certyfikowanym psychoanalitykiem jungowskim, Członkiem Indywidualnym Międzynarodowego Towarzystwa Psychologii Analitycznej (IAAP), zrzeszonym w Polskim Towarzystwie Psychoanalizy Jungowskiej.

 

Przez lata byłem związany z Polskim Towarzystwem Psychologii Analitycznej, gdzie pracowałem na rzeczy budowania środowiska analitycznego w Polsce. Obecnie kieruję pracą zespołu terapeutycznego Centrum Terapii i Kreatywności (dawne Centrum Terapii i Interwencji Kryzysowej).

 

Z kim pracuję

 

Z kobietami:

 • opuszczonymi przez ojców (psychicznie i fizycznie nieobecnymi)
 • mającymi surowe i jednocześnie „doskonałe” matki
 • znajdującymi się w toksycznej relacji
 • zdradzanymi i po rozstaniu
 • żyjącymi w asymetrycznych związkach (dominacja - uległość)
 • przechodzącymi przez kryzys
 • wkraczającymi w drugą połowę życia
 • Idącymi przez życie samotnie
 • Poszukującymi znaczeń oraz własnej drogi
 • z niską i chwiejną samooceną
 • zmagającymi się z depresją, także tą poporodową
 • Czującymi przymus spełniania oczekiwań

 

Z mężczyznami:

 • Wkraczającymi lub mającymi trudność z zaadoptowaniem się do drugiej połowy życia
 • zmagającymi się z problemami wynikającymi z braku lub z trudnej relacji z ojcem
 • mającymi trudności z określeniem własnej drogi i/lub roli w życiu
 • przeżywającymi różnego rodzaju kryzysy - osobiste i zawodowe
 • cierpiącymi z powodu stanów lękowych i depresyjnych
 • nie mającymi poczucia przynależności do męskiego świata
 • uwikłanymi w skomplikowaną relację z matką
 • mającymi poczucie niezręczności w kontaktach z kobietami
 • doświadczającymi zaburzonego poczucie własnej wartości
 • odczuwającymi brak celu i sensu w życiu
 • potrzebującymi zmian ale nie wiedzących od czego zacząć

 

Parę słów o analizie jungowskiej

Ukierunkowana jest na indywiduację rozumianą jako wzrastanie w dół i zakorzenianie się w życiu. Jest poszukiwaniem samoleczących właściwości psychiki, odkrywaniem osobistego losu i pogłębianiem znaczenia życia. Zorientowana jest na wgląd (jest analityczna), potrzebuje czasu, cierpliwości i systematyczności, gdyż poznanie źródeł własnej natury wymaga badania nieświadomej Psyche m. in. poprzez; refleksyjny dialog, analizę snów i skojarzeń, pracę z aktywną wyobraźnią oraz rutynę wyłaniającą się w toku spotkań. 

 
Jednoczy w sobie dwa wymiary; redukcyjny, bliższy freudowskiej psychoanalizie, ukierunkowanej na poszukiwaniu przyczyn nerwicowych objawów w zdarzeniach z przeszłości, co jest znacznie bliższe psychoterapii jako takiej oraz wymiar prospektywny, stawiający przed nami pytanie, dokąd zmierzamy i na ile obrany kierunek jest tożsamy z naszym wewnętrznym procesem życiowym.

 

 

O mnie w mediach: