psycholog, psychoanalityk jungowski, specjalista psychoterapii traumy i interwencji kryzysowej

Zajmuję się psychoanalizą jungowską, a także terapią doświadczeń traumatycznych i interwencją kryzysową. Sprawuję nadzór merytoryczny i kieruję pracą zespołu terapeutycznego Centrum Terapii i Kreatywności.

 

Parę słów a psychoanalizie jungowskiej

Praktykę psychoanalityczną cechuje stałość, dlatego sesje odbywają się dwa, do trzech razy w tygodniu. Regularność spotkań odgrywa ważną rolę w zachowaniu ciągłości i dynamiki procesu analitycznego. Dzięki tym czynnikom wewnętrzny świat może zostać objęty całościowo, a nieuświadomione części psychiki mogą zostać wprowadzone do świadomego doświadczania. Zatem analiza prowadzi do wglądu pomagającego budować relację do różnych, nieuświadomionych części naszej psychiki. Dzięki temu możemy tworzyć dobre i zdrowe relacje ze sobą, z innymi ludźmi, i z otaczającym nas światem. Analiza ukierunkowana jest na poszukiwanie i pogłębianie znaczeń, dlatego bada przeszłość, sny, twórczą wyobraźnię korzystając z baśni, mitu, kultury i sztuki. W trakcie pogłębiającego się procesu analitycznego wyłania się materiał symboliczny wprowadzający do życia poczucie harmonii, znaczenia i sensu. Dzięki temu los przestaje kierować naszym życiem, a refleksja prowadzi do głębokiego poczucia związku pomiędzy przyczyną, a skutkiem. Psychoanaliza jungowska jednoczy w sobie dwa wymiary; redukcyjny, bliższy freudowskiej psychoanalizie, ukierunkowanej na poszukiwaniu przyczyn nerwicowych objawów w zdarzeniach z przeszłości, co jest znacznie bliższe psychoterapii jako takiej oraz wymiar prospektywny, stawiający przed nami pytanie, dokąd zmierzamy i na ile obrany kierunek jest tożsamy z naszym wewnętrznym procesem życiowym.

 

Dla kogo

Dla każdego kto cierpi, chce, jest ciekawy siebie, świata, a jednocześnie nie zadowala się prostymi odpowiedziami i naiwnymi rozwiązaniami. Psychoanaliza jungowska jest kompleksowym ujęciem dynamiki pracy z żywą psychiką. Bada ją i ożywia poprzez wyłaniający się symbol. Czasami jest jedyną i konieczną drogą prowadzącą przez najciemniejsze zakamarki duszy.

 

Trauma i kryzys

Pomagam także osobom znajdującym się w kryzysie i po doświadczeniach traumatycznych. Istotą pomocy jest przywrócenie równowagi psychicznej sprzed stanu kryzysu lub traumatycznego zdarzenia. Praca terapeutyczna ukierunkowana jest na cel, czyli na przywrócenie równowagi psychicznej sprzed urazowego zdarzenia i jest skoncentrowana na tu i teraz. Ta forma oddziaływania psychologicznego szybko i skutecznie niweluje przykre objawy wpływające na samopoczucie psychiczne i fizyczne, na międzyludzkie relacje, i poczucie bezpieczeństwa. Osoby straumatyzowane i w kryzysie często odczuwają brak wpływu na własne życie, są nadmiernie pobudzone, nerwowe i nieufnie nastawione do świata. Przeżywają stany lękowe, ciągłe uczucie niepokoju, chroniczne zmęczenie i uczucie wyczerpania. Niejednokrotnie mają problemy ze snem, z koncentracją, zapamiętywaniem i odtwarzaniem informacji.

 

Jako specjalista terapii traumy i interwencji kryzysowej, mam wiele profesjonalnych narzędzi psychologicznych (technik pracy), które mogę dostosować w zależności od problemu, poziomu wrażliwości i koniecznego tempa pracy.

 

Praktykę kliniczną prowadzę nieprzerwanie od 2006 roku. Przeszedłem całościowe szkolenie z analizy jungowskiej i jestem certyfikowanym psychoanalitykiem jungowskim, Członkiem Indywidualnym Międzynarodowego Towarzystwa Psychologii Analitycznej (IAAP). Jestem zrzeszony w Polskim Towarzystwie Psychoanalizy Jungowskiej gdzie pracuję na rzecz budowania środowiska analitycznego w Polsce, a także byłem związany z Polskim Towarzystwem Psychologii Analitycznej. Na przestrzeni lat ukończyłem kilka kursów psychoterapii, szkolenia z terapii traumy i dwustopniowe studia podyplomowe z psychologii kryzysu i interwencji kryzysowej.

 

O mnie w mediach: