Diagnoza dziecka odbywa się kilkuetapowo. Na początku psycholog przeprowadza wywiad z opiekunami, z którego dowiaduje się o funkcjonowaniu dziecka już od urodzenia i o ewentualnych problemach i trudnych sytuacjach, które spotkało je na drodze rozwoju. Kolejne spotkanie to spotkanie z dzieckiem, jeżeli jest to małe dziecko spotkanie odbywa się w obecności opiekuna lub rodzica. Jeżeli psycholog stwierdzi o potrzebie dodatkowych badań (testów psychologicznych, zbadania poziomu hormonów, itp.), to informuje o tym rodziców. Na końcu psycholog proponuje formy pomocy i uzgadnia z rodzicami i dzieckiem metody pracy. W zależności od sytuacji może to być terapia krótkoterminowa, długoterminowa, psychoterapia rodziny, interwencja kryzysowa, terapia grupowa.