Jesteśmy dla twojego dziecka! Małego i nastolatka. Jeżeli masz trudności wychowawcze, lub Twoje dziecko ma problemy rozwojowe, adaptacyjne, emocjonalne. Potrzebujesz wskazówek, diagnozy, wsparcia.

Dewizą którą się kierujemy jest przekonanie, że wszystko jest rozwojem. Niezależnie w jakim stanie jest dziecko i z jakimi trudnościami się boryka, zawsze się rozwija.

Dzieci w swojej naturze są kreatywne i ciekawe otaczającego świata, dlatego zadają tak wiele pytań. Nieograniczona wyobraźnia, wrodzona spontaniczność oraz zaufanie, są punktem wyjścia do rozwoju dojrzałej osobowości. Czasami, w obliczu trudnych sytuacji, jak problemy szkolne, rozstanie rodziców, utrata ważnej osoby, przemoc czy doświadczenie traumatyczne, mogą pojawić się zachowania regresywne, stany lękowe, wycofanie, zachowania agresywne, problemy z koncentracją i zapamiętywaniem, a także inne trudności psychologiczne, zarówno w domu, jak i szkole.

Jeżeli niepokoją Cię zachowania Twojego dziecka skontaktuj się z nami. Psycholog pomoże wam zrozumieć sytuację, zaplanuje proces terapii lub interwencję. Pomoże dziecku odzyskać poczucie bezpieczeństwa i zaufania do świata.

 

Zajmujemy się:

  • Wsparciem dzieci w sytuacji okołorozwodowej
  • Wsparciem dzieci w sytuacji trudności w budowaniu relacji międzyrówieśniczych
  • Budowaniem wysokiej samooceny u dziecka
  • Nauką rozpoznawania emocji i radzenia sobie z nimi

Przeprowadzamy też diagnozę funkcjonalną dzieci z zaburzeniami rozwojowymi takimi jak autyzm, zespół Aspergera, Zespół Downa, porażenie mózgowe, mutyzm wybiórczy, zespoły genetyczne.

 

Psychoterapią dzieci i młodzieży zajmują się:

Agata Nowakowska