Udzielamy pomocy:

  • w różnych stanach emocjonalnych związanych z sytuacją życiową
  • w zaburzeniach nastroju (depresja, mania, dystymia, cyklotymia)
  • w zaburzeniach nerwicowych ( lęku, lęku panicznym, fobiach społecznych, agorafobiach
  • w zespole natręctw (OCD)
  • w zaburzeniach związanych ze stresem
  • w zaburzeniach psychosomatycznych
  • w bezsenności
  • w zaburzeniach pamięci i koncentracji (w tym min. choroby Alzheimera)
  • w zaburzeniach psychotycznych (schizofrenia, zaburzenia urojeniowe, paranoidalne, halucynozy)
  • w zaburzeniach odżywiania (anoreksja, bulimia)