Diagnoza jest opisem psychologicznym właściwości psychicznych, mechanizmów radzenia sobie i funkcjonowania człowieka. Dzięki szczegółowej i wielowymiarowej diagnozie możemy poznać człowieka, przyjrzeć się jego trudnościom w radzeniu sobie na co dzień w otoczeniu bliższym i dalszym.

 

Celem diagnozy jest udzielenie odpowiedzi, gdy mamy do czynienia z niejasnym obrazem problemu, a także w sytuacji szybkiego postawienia rozpoznania. W diagnozie ważny jest dobór odpowiednich narzędzi.

 

W naszym Centrum korzystamy z :

  • DKO Diagnostyczny Kwestionariusz Osobowości Sanockiego
  • WAIS-R(PL) Skala Inteligencji Wechslera
  • STAI Inwentarz Stanu i Cechy Lęku Spielbergera
  • Test Pamięci Wzrokowej Bentona
  • BDI Skala Depresji Becka
  • Test 15 Słów Reya
  • Test Figury Złożonej Reya
  • Prowadzimy diagnozę szczegółową z użyciem całej baterii narzędzi oraz cząstkową, np. diagnoza funkcji poznawczych (pamięć). Koszt diagnozy uzależniony jest od celu badania i rodzaju użytych narzędzi, które pozwolą odpowiedzieć na wcześniej
  • postawione pytanie diagnostyczne.