Diagnoza w kierunku przetwarzania bodźców sensorycznych cena: 200zł/h

 

Czasami zdarza się tak, że dziecko ma trudność z koncentracją uwagi, męczy je hałas, chodzi na palcach, ma trudność w zasypianiu lub odzwyczajeniu się od pieluchy. Czasami jest tak, że nauczyciele w placówce przedszkolnej lub szkolnej sugerują dysfunkcje dziecka. Podczas naszej diagnozy zróżnicujemy co z zachowania dziecka co w zachowaniu dziecka jest dysfunkcyjne, a co wynika z zaburzonego przetwarzania bodźców sensorycznych. Po diagnozie rodzice otrzymują program ćwiczeń nastawiony na poprawę funkcjonowania dziecka.

 

Diagnozy odbywają się w soboty i niedziele.