Diagnoza funkcjonowania w kierunku zaburzeń autystycznych (autyzm, całościowe zaburzenia rozwojowe, Asperger) / cena:

pakiet 3 spotkań + diagnoza + program koszt: 1000 zł


Diagnoza dziecka pod kontem zaburzeń triady autystycznej obejmuje trzy spotkania.


Pierwsze wywiad wstępny z rodzicami dziecka, podczas którego terapeuci zbierają wszystkie wiadomości na temat dziecka i jego rozwoju. Na to spotkanie rodzice proszeni są o przyniesienie książeczki zdrowia dziecka i ewentualnej dokumentacji medycznej.


Drugie spotkanie to obserwacja dziecka. Terapeuci obserwują dziecko pod kontem funkcjonowania, sposobu zabawy i eksploracji otoczenia oraz rozwoju sensorycznego.


Podczas trzeciego spotkania, na które przychodzą tylko rodzice zostaje przekazana kompleksowa diagnoza funkcjonalna oraz zalecenia do pracy z dzieckiem (program terapeutyczny).


Koszt całej diagnozy i programu terapeutycznego wynosi 1000 zł. Dla państwa wygody diagnozy odbywają się w soboty i niedziele.