Jeżeli uważasz, że pakiety medyczne dla pracowników nie przyniosły oczekiwanych korzyści, a Ty dbasz o jakość pracy własnej i swoich pracowników?
Chcesz zminimalizować straty wynikające z wypalenia zawodowego, czyli nieefektywnych godzin pracy oraz chcesz zapewnić swoim pracownikom adekwatne wsparcie do potrzeb, w tym rozwijać psychologiczne kompetencje menadżerów zarządzających projektami i zespołami?

 

Zadzwoń do nas!

 

Dostarczamy zindywidualizowane rozwiązania dla firm w zakresie psychologicznego wsparcia, umożliwiającego kontakt z najlepszymi specjalistami w najkrótszym czasie.

 

Oferujemy program wsparcia i rozwoju pracowników, ukierunkowany na identyfikowanie problemów mających negatywny wpływ na wykonywaną pracę. Przeciwdziałamy stresowi, wypaleniu zawodowemu i następstwom trudnych sytuacji, czyli minimalizujemy ryzyko rotacji dobrych pracowników.

 

W 2016 roku Polacy wzięli blisko 18 mln dni wolnych od pracy z powodu różnego rodzaju problemów psychologicznych, w tym depresji, a w 2017 roku prawie 20 mln dni wolnych. Jest to wzrost o ponad 70% więcej względem ostatnich pięciu lat.

 

Nasz program zwiększa zaangażowanie pracowników, zmniejsza rotację, obniża wskaźnik absencji. Przekłada się na lepsze rezultaty firmy, w tym korzyści finansowe, wynikające z efektywnych godzin pracy, dzięki wczesnemu rozpoznawaniu problemów i oddziaływaniu na nie.

 

Zapraszam do kontaktu,

 

Prezes Zarządu,

Dominik Gebler