U wielu osób uczenie się skutecznego zarządzania swoim czasem zmniejsza stres. Wymaga to od Nas dobrej organizacji i przygotowania. Większość osób, które poniosły porażkę, poniosły ją dlatego, że w błędny sposób rozumiały zasady zarządzania czasem. Gruntowna praca wymaga zrozumienia swoich priorytetów, zasobów, odpowiedzialności, celów i planowania zadań w tym zakresie. Pierwszym, podstawowym krokiem jest…

Centrum Terapii i Kreatywności w Warszawie proponuje skuteczny program krótkoterminowej terapii nadużywającym i uzależnionym od alkoholu lub innych substancji. Efektem terapii jest trwałe zablokowanie psychicznego przymusu picia, czy palenia papierosów. Pomocy udzielają doświadczeni specjaliści: psycholodzy, psychoterapeuci uzależnień oraz – gdy jest taka potrzeba – lekarze psychiatrzy. Myślisz, żeby przestać pić? Przez alkohol straciłeś pracę, przyjaciół,…

Czy, kiedy i w jaki sposób powiedzieć dziecku prawdę o Św. Mikołaju? Może lepiej, żeby domyśliło lub dowiedziało się samo? Po co my, rodzice mamy przekazywać tę „brutalną” prawdę? A może jeszcze jeden rok, i jeszcze jeden. Nie ma sensu zabierać dzieciom dzieciństwa. Te dylematy, pytania i wątpliwości pojawiają się w głowach bardzo wielu rodziców.…

Dla kogo: do udziału w terapii grupowej zapraszamy osoby dorosłe (po ukończeniu 25 lat), które jeszcze nie brały udziału w grupie terapeutycznej DDD/DDA, a które doświadczyły w dzieciństwie przemocy fizycznej, psychicznej, seksualnej, choroby alkoholowej jednego lub obojga rodziców czy też długotrwałej choroby rodzica, także psychicznej. W wyniku tych przeżyć maja trudności z nawiązywaniem relacji, są wycofane,…

Poznanie oraz zgłębienie objawów jest często szczególnym wyzwaniem, które wymaga uzyskania zaufania, umiejętności komunikowania oraz empatii. To, co może utrudniać nawiązanie kontaktu, to brak świadomości choroby oraz małomówność. Jak odróżnić osobę zdrową od chorej psychicznie? Skupię się przede wszystkim na tym, czym jest zdrowie psychicznie. Wg. Sęk (2005 r.) norma to idealny lub realny wzorzec,…

Zdaniem psychologów i psychiatrów nasza odporność psychiczna wymaga wzmocnienia. Człowiek współczesny gubi się w natłoku codziennych spraw, coraz częściej nie umie sprostać elementarnym powinnościom rodzinnym lub zawodowym. W efekcie traci kontrolę nad własnym życiem, przestaje być sobą. Czy zauważyliście, że świat jest zaludniony osobnikami niezadowolonymi z siebie? Przynajmniej co drugi z nich (z nas) uważa,…