Dla kogo:

do udziału w terapii grupowej zapraszamy osoby dorosłe (po ukończeniu 25 lat), które jeszcze nie brały udziału w grupie terapeutycznej DDD/DDA, a które doświadczyły w dzieciństwie przemocy fizycznej, psychicznej, seksualnej, choroby alkoholowej jednego lub obojga rodziców czy też długotrwałej choroby rodzica, także psychicznej. W wyniku tych przeżyć maja trudności z nawiązywaniem relacji, są wycofane, niepewne, reagują złoscią oraz lękiem.

 

Planowanie rozpoczęcie grupy ( 7 listopada 2016)

Kwalifikacja: Jedno 50-minutowe spotkanie z prowadzącym grupę (120 zł)

Czas trwania grupy: 35 sesji (od 7 listopada 2016 do 31 lipca 2017) 2,5 godziny każda sesja

Cena: 360 zł za miesiąc (4 spotkania)

Liczba uczestników min 10 max 15 osób. Grupa może ruszyć wcześniej, jeśli osiągnie minimum.

 

Prowadzący:

Joanna Bielan psycholog, specjalista terapii uzależnień. Od ponad 20 lat pracuje z osobami uzależnionymi i ich rodzinami. Prowadzi terapię indywidualną, grupową, treningi interpersonalne i umiejętności społecznych. W latach 2003–2010 była kierownikiem poradni terapii uzależniania od alkoholu i współuzależnienia na warszawskim Mokotowie. Jest autorką wielu programów warsztatowo-szkoleniowych rozwoju osobistego. Współprowadzi grupę terapeutyczną Dorosłych dzieci z rodzin dysfunkcyjnych (DDA/DDD).

 

Łukasz Mańkowski psycholog, na co dzień pracujący z osobami doświadczającymi kryzysów życiowych i traum. Od początku swojej pracy zajmuje się interwencją kryzysową. W terapii wykorzystuje myśl C.G. Junga. W pracy z osobami dotkniętymi doświadczeniami traumatycznymi stosuje Terapię przetwarzania i odwrażliwiania za pomocą ruchu gałek ocznych (EMDR) oraz Krótkoterminową terapię eklektyczną PTSD (BEPP). Współprowadzi grupę terapeutyczną Dorosłych dzieci z rodzin dysfunkcyjnych (DDA/DDD). Jest w trakcie szkolenia psychoterapeutycznego w Polskim Towarzystwie Psychologii Analitycznej.