Grupa dla Dorosłych dzieci z rodzin dysfunkcyjnych (DDD/DDA)

Dla kogo: do udziału w terapii grupowej zapraszamy osoby dorosłe (po ukończeniu 25 lat), które jeszcze nie brały udziału w grupie terapeutycznej DDD/DDA, a które doświadczyły w dzieciństwie przemocy fizycznej, psychicznej, seksualnej, choroby alkoholowej jednego lub obojga rodziców czy też długotrwałej choroby rodzica, także psychicznej. W wyniku tych przeżyć maja trudności z nawiązywaniem relacji, są wycofane,…

Źródło nadziei

Zdaniem psychologów i psychiatrów nasza odporność psychiczna wymaga wzmocnienia. Człowiek współczesny gubi się w natłoku codziennych spraw, coraz częściej nie umie sprostać elementarnym powinnościom rodzinnym lub zawodowym. W efekcie traci kontrolę nad własnym życiem, przestaje być sobą. Czy zauważyliście, że świat jest zaludniony osobnikami niezadowolonymi z siebie? Przynajmniej co drugi z nich (z nas) uważa,…

Kulturowy kryzys dojrzałości

Przeglądając kolorową prasę coraz częściej spotykam artykuły pisane przez psychologów o dojrzałości mężczyzn i kobiet. Żyjemy z pewnością w ciekawych czasach, gdzie zachodzą wielkie zmiany kulturowe. Dzisiejsze pokolenie młodych dorosłych potrafi założyć start-up i pozyskać miliony na inwestycje, ale nie radzi sobie z bliskością i samodzielnością w relacjach rodzinnych. Mamy synków mamusi, którzy nie zostali…